O mnie

Jestem rodzimą użytkowniczką języka niemieckiego, związaną z Polską od ponad 30 lat. Korzenie mojej rodziny wywodzą się z Prus Wschodnich, Dolnego Śląska i wschodniej części Marchii Brandenburskiej. W roku szkolnym 1991-1992 uczęszczałam w ramach wymiany młodzieżowej cały rok szkolny do II klasy liceum ogólnokształcącego w Poznaniu. Następnie studiowałam historię, polonistykę i bohemistykę w Lipsku i Krakowie, a także podróżowałam dużo po Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W tym okresie zdołałam doskonale poznać Polskę, jej mieszkańców oraz język polski i już w 1996 r. zaczęłam zajmować się tłumaczeniem ustnym i pisemnym.

W latach od 2005 r. do 2017 r. mieszkałam i pracowałam w Polsce.
Od 2006 r. jestem samodzielną tłumaczką prowadzącą własną działalność gospodarczą. W roku akademickim 2008-2009 ukończyłam studia podyplomowe „Tłumaczenia ekonomiczno-prawnicze z języka niemieckiego” na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, gdzie od 2009 r. do 2014 r. uczyłam również przyszłych tłumaczy na tym kierunku studiów.

Oprócz pisemnego tłumaczenia tekstów, dokumentów, prezentacji itp. z dziedziny prawa, finansów, ekonomii, techniki, nauk humanistycznych i społecznych tłumaczę również ustnie – konsekutywnie i symultanicznie (w kabinie) – na rzecz osób prywatnych, firm i instytucji oraz zapewniam opiekę dla grup obcojęzycznych i pomoc w rozmowach. Ponadto uczę języka niemieckiego i polskiego jako języka obcego.

W roku 2009 zdałam egzamin na tłumacza przysięgłego języka polskiego i niemieckiego, organizowany przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości i 27 października 2010 r. zostałam zaprzysiężona w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie (nr TP/85/10).

Po uznaniu moich polskich kwalifikacji zostałam 27 stycznia 2021 r. zaprzysiężona przez Wyższy Sąd Krajowy jako mianowana publicznie i zaprzysiężona ogólnie tłumaczka ustna i pisemna języka polskiego.

Od lipca 2017 r. mieszkam w Hartmannsdorf koło Chemnitz na terenie Saksonii. Oczywiście nadal pracuję dla moich klientów z Dolnego Śląska, Polski i całej Europy.