Projekty

Projekty (wybrane)

Tłumaczenie konsekutywne podczas spotkań roboczych, imprez i rozmów, m.in.:

praca tymczasowa, przepisy BHP, rozmowy i negocjacje na rzecz firm i instytucji, rozprawy sądowe, śluby, rozmowy w kancelariach adwokackich i notarialnych, w zakładach karnych, na policji itd.

Tłumaczenie symultaniczne podczas konferencji i spotkań roboczych dotyczących:

planowania strategicznego dla województwa dolnośląskiego, przemian demograficznych w Saksonii i na Dolnym Śląsku, prac polsko-niemieckiej komisji rządowej, funduszy europejskich 2014-2020, mediacji w prawie polskim, współpracy transgranicznej i in.

Liczne tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki:

prawo podatkowe, finanse, prawo, medycyna, turystyka, historia polsko-niemiecka, specyficzne teksty branżowe, strony internetowe, uwierzytelnione tłumaczenia pisemne (akty stanu cywilnego, dokumenty notarialne, umowy itp.)

Prowadzenie zajęć ze studentami na kierunku "Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie – język niemiecki" (przedmiot: wprowadzenie do tłumaczenia ustnego i tłumaczenie tekstów ekonomicznych) w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (2009-2014)

Nauka języka: polski jako język obcy, niemiecki jako język obcy (łącznie z przygotowaniem do egzaminów)

Publikacje (wybrane)

Tłumaczenie polskich tekstów źródłowych na język niemiecki: Frank Beer, Wolfgang Benz, Barbara Distel (red.): Nach dem Untergang. Die ersten Zeugnisse der Shoah in Polen 1944-1947. Berichte der Zentralen Jüdischen Historischen Kommission, Dachau 2014, wydawnictwo Dachauer Hefte

Tłumaczenie wystawy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Cracovia3D. Via Regia – Kraków na szlaku handlowym w XIII-XVII wieku – tablice wystawowe i katalog z języka polskiego na niemiecki dla Muzeum historii miasta w Lipsku (luty 2013)

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – Gesetz über das Vollstreckungsverfahren in der Verwaltung (wydanie dwujęzyczne), tłumaczenie z języka polskiego na niemiecki, Warszawa 2012, Beck Polska

Tłumaczenie części tekstów źródłowych w publikacji: Zrozumieć historię - kształtować przyszłość. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933-1949 (wydanie polskie lub niemieckie), Wrocław – Drezno 2007, wydawnictwo Neisse Verlag

Własna publikacja: Sonja Stankowski "Leben und Arbeiten in Polen", Bonn 2008, wydawnictwo Interna Aktuell [poradnik dla Niemców chcących osiedlić się w Polsce]